Paradoxer

Lyssnar man på de flesta säljcoacher idag så är de ofta överens om att den bästa säljmetodiken består av en bra behovsanalys och att ställa mycket frågor, framförallt öppna frågor som får kunden att prata mycket. Vad de glömmer att nämna är att det finns en paradox.

Vad händer ofta när du endast ställer frågor och lyssnar? Säljaren tappar ofta sitt inre säljdriv och sin så kallad “Vibe”. Vad leder detta ofta till? En oengagerad säljare utan kreativitet och som har svårt att följa kunden till sista steget och faktiskt sälja.

Varför händer detta?

När man uttrycker sig själv och har sitt flow med sitt spontana själv-roande känsloläge mår man som säljare bra och det är även då man smittar av de positiva känslorna till kunden vilket gör att man säljer. Om säljaren däremot inte uttrycker sig och inte visar en del av sin personlighet och endast fokuserar på frågor och behovsanalys blir man mer och mer beroende av kundens beteenden och känsloläge och tyvärr har kunden ofta fel (nej kunden har inte alltid rätt) känsloläge eller attityd till det du ska sälja.

Vad är rätt?

Erfarna säljare vet om att en kund inte ska kunna påverka ditt känsloläge negativt, säljaren ska ha en positivitet inombords och inte vara beroende av andra för att må bra. Det är ditt jobb att dra in kunden i din verklighet. När du behåller din positivitet kommer du göra kunden inspirerad till handling och kommer följa den vägen du sätter ut.

Paradoxen är alltså att behovsanalys och rätt frågor är en viktig del för att ta reda på hur du ska sälja, men låt inte kunden köra över dig, för då kommer han inte göra som vill.

Dela inlägget:

Relaterade inlägg