Ta Bort Google Recensioner

Har du en recension på Google som du tror är falsk, felaktig eller vilseledande?

Vi kan hjälpa dig att ta bort den. Jag och mitt team har över 15 års erfarenhet av att ta bort recensioner online, och vi är några av de mest effektiva experterna på detta område i världen.

Effekten av negativa recensioner

Negativa recensioner påverkar ditt företag avsevärt, då de avskräcker potentiella kunder och påverkar befintliga kunders uppfattningar om ert företag. De kan också hämma rekryteringsinsatser och minska anställdas lojalitet. Falska och vilseledande recensioner kan leda till färre kundbesök, minskade intäkter och hindrad tillväxt under flera år.

Google verifierar inte äktheten av recensioner, vilket gör att ditt företag är sårbart. Även om du kan svara på recensioner kvarstår påverkan på din rating

Vår process för att ta bort recensioner

Om ditt fall uppfyller våra kriterier, använder vi en beprövad metod för att effektivt ta bort felaktiga och vilseledande recensioner.

Permanent borttagning av recensioner

Vår tjänst syftar till att permanent radera skadliga recensioner. Vi erbjuder omfattande stöd, oavsett om det gäller engångsborttagningar eller löpande assistans för flera varumärken.

Effektiv och riskfri borttagning

Vi kontaktar Google och presenterar ett övertygande argument för att ta bort recensionen, med hjälp av vår omfattande erfarenhet och juridiska kompetens. Processen är utmanande, men vi erbjuder en riskfri garanti: du betalar endast om vi lyckas.

Skydda ditt rykte

Att ta bort orättvisa recensioner snabbt kan avsevärt förbättra ditt betyg och din varumärkesbild. Vår expertis säkerställer att ditt ärliga rykte förblir intakt, vilket gör oss till ditt bästa försvar mot falska och skadliga recensioner.

Varför välja oss?

FAQ

Hur tar vi bort en Google-recension?

Vi hanterar borttagningsprocessen genom att direkt begära Google att ta bort recensionen. Våra skickliga juridiska experter lyfter fram problemen och hänvisar till relevanta Google-policyer och lagar för att motivera borttagningen.

Kan vi ta bort Google-recensioner?

Ja, vi kan permanent ta bort recensioner från Google. När Google godkänner vår ansökan tas recensionen bort och är osannolik att återkomma.

Tidsram för borttagning?

De flesta recensioner borttagna inom 1-2 veckor.

Är det lagligt att ta bort dåliga recensioner?

Ja, vi följer lagliga procedurer och plattformspolicyer för att säkerställa att recensioner tas bort legitimt. Vårt juridiska team använder tillämpliga lagar och riktlinjer för att stödja våra borttagningsförfrågningar.

Googles automatiska borttagning av recensioner?

Google upptäcker och tar sällan bort falska recensioner automatiskt. Våra ansökningar till Google belyser falskheten i recensionen, vilket ökar chanserna för en lyckad borttagning.

Kostnad för att ta bort en recension

Kostnaden varierar beroende på innehållet i recensionen. Efter att ha granskat recensionen(erna) ger vi en kostnadsuppskattning, vanligtvis samma dag. Våra priser är ofta mer överkomliga än traditionella juridiska tjänster, och vi arbetar på en no-win no-fee-basis.

Kontakta oss för en konfidentiell diskussion?

Vi erbjuder ett professionellt, riskfritt tillvägagångssätt för att ta bort vilseledande Google-recensioner och säkerställer att ditt företags rykte förblir starkt.